Volac Wilmar'dan Megalac Mega-Fat İşkembede korunan yağlar
Volac Wilmar Turkiye

İşkembede korunan yağlar nelerdir ve neden önemlidirler

Hayvanlar, dengeli bir rasyonda diğer besin maddeleri ile birlikte yağa da ihtiyaç duyarlar.

Yağlar enerji değeri en yüksek olan besinlerdir. (tahıllardan 2,25 kez daha fazla).

Kaba yemler ve tahıllardan oluşan rasyonlar da yağ %3,5 civarında olabilir, ama ihtiyaç daha fazladır.

Sıvı yağlar veya yağ içeriği yüksek olan yan ürünler işkembede yağ tabakası oluşturur.

Yapışkan olan yağ, liflerin üzerini kaplar.

Daha fazla yağ = Daha fazla önemli besin maddesi = Daha verimli hayvanlar!

Yapışkan olan yağ, liflerin üzerini kaplar peki bu neden önemli?

Bu, liflerin sindirilebilirliğini ve süt yağını azaltır.

Yağlar, farklı yağ asidi yapı taşlarından oluşur.

Bu, yağlarda bulunan yağ asitleri, lif sindiren işkembe bakterilerini öldürerek lif sindirimini azaltır.

Yemdeki yağ asitleri de işkembede farklı yağ asitlerine dönüştürülebilir, bu da süt yağını azaltır.

Bu sorunları önlemek için yağlar, işkembeden geçebilen katı partiküllere dönüştürülerek lif sindirilebilirliği üzerindeki olumsuz etkileri önler.

Volac Wilmar Turkiye
Mega-Fat
Megalac

By-pass yağlar nasıl çalışırlar?

Megalac gibi kalsiyum tuzu granülleri işkembede çözünmez ve doymamış yağ asitleri (oleik asit; C18: 1 gibi) ince bağırsağa geçerek orada sindirilir ve hayvan tarafından kullanılır.

Mega-Fat 88 gibi yağ prilleri, işkembe sıcaklığından daha yüksek erime noktalarına sahiptir, bu nedenle katı kalırlar ve sindirim için ince bağırsağa geçerler.

Palmitik asit (C16:0) ineklerde süt yağını arttıran önemli bir kaynaktır.