Sharing information for a healthier animal care in Turkey.

Su, Her Yerde Su …

Su, Her Yerde Su …

Taze, temiz su, başarılı işkembe gelişimi için kritik öneme sahiptir. Buzağının gelişiminin önemli bir kısmı, işkembenin yediği konsantre ve yemi fermente etme yeteneğidir. Bu rumen gelişimi olarak adlandırılır ve buzağı başarılı bir şekilde sütten kesilmeden önce...

Etkili süt sağım ünitesi temizliği kılavuzu

Etkili süt sağım ünitesi temizliği kılavuzu

Yataklardan, kümelerden, uzun süt ve nabız tüplerinden pislik ve kalıntıları temizlemek için sağımhaneyi düşük basınçlı su kullanarak temizleyin.

Yaygın bir hata, sıcak suyla temizleme döngüsü başladıktan sonra sağım ekipmanının dış yüzeylerini temizlemektir.