Promix

Sağlıklı ve Verimli Hayvan Beslemede ProMix Kullanımının Önem ve Avantajları

Zirve
Mart 9, 2023

Tam olarak ProMix nedir?

ProMix, turba yosunu, perlit ve vermikülit karışımından yapılmış bir topraksız yetiştirme ortamıdır. Bu yetiştirme ortamı, optimal kök büyümesi ve havalandırma sağlayan yüksek derecede gözeneklidir. ProMix pH nötrdür ve yabani otlardan, patojenlerden ve zararlılardan arındırılmıştır, bu nedenle bitki yetiştirme için ideal bir alt tabakadır.

ProMix'in hayvan beslemedeki avantajları:

ProMix’in bitki yetiştirme için ideal olmasını sağlayan özellikleri, hayvan beslemede de kullanışlı kılar. ProMix’in hayvan beslemede kullanımının bazı avantajları şunlardır:

ProMix, bitkilerin yetiştirilme tekniklerinde devrim yaratan popüler bir topraksız yetiştirme ortamı karışımıdır. Ancak ProMix'in hayvan besleme biliminde de uygulamaları olduğunu biliyor muydunuz?

Hayvan Sağlığı

ProMix, yabani ot tohumları, patojenler ve zararlıların bulunmaması nedeniyle, hayvanlarda hastalık ve enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir. ProMix’in kullanımı, hayvan sağlığını artırmak için temiz, iyi drenajlı ve kontaminantlardan arındırılmış bir taban sağlayarak hayvanların genel sağlığını iyileştirmeye de yardımcı olabilir. Ayrıca, ProMix’in kullanımıyla artan besin emilimi, hayvanların bağışıklık sistemini ve genel sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Araştırma çalışmaları, ProMix’in hayvan yemi olarak kullanımının, yem dönüşüm oranlarının, kilo alımının artması ve genel hayvan sağlığının iyileşmesine yol açabileceğini göstermiştir. Örneğin, Wisconsin Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma, ProMix’in beslenme diyetlerine dahil edilmesinin, geleneksel bir diyetle beslenen öküzlerden %16 daha yüksek bir günlük kazanç sağladığını bulmuştur. Florida Üniversitesi tarafından yapılan başka bir çalışma, laktasyon dönemindeki süt sığırlarının diyetlerine ProMix’in dahil edilmesinin süt üretiminde önemli bir artışa neden olduğunu bulmuştur.

ProMix, çiftlik hayvanları beslemede bir dizi uygulama alanı olan çok yönlü ve etkili bir topraksız yetiştirme ortamıdır. Besin emilimini artırarak, yem israfını azaltarak ve hayvan sağlığını teşvik ederek, ProMix, çiftçilerin işletmelerinin verimliliğini ve karlılığını artırmalarına ve hayvanların sağlık ve refahını sağlamalarına yardımcı olabilir.

Zengin Besin Değeri

ProMix, azot, fosfor ve potasyum gibi besin maddeleri bakımından zengindir. Bu besin maddeleri hayvanların büyümesi ve gelişmesi için gereklidir. ProMix ayrıca besin alımını engelleyebilecek kontaminanlardan da arındırılmıştır, bu da hayvanların mevcut besinlerin tamamından faydalanmasını sağlar.

Daha Güçlü Bir Sindirim Sistemi

ProMix, yüksek bir gözenekli yapıya sahip olduğundan, sindirimi kolaylaştırır. Özellikle sindirim sistemleri zayıf olan genç veya hasta hayvanlar için bu önemlidir. ProMix’in yüksek gözenekliliği, besin maddelerinin daha iyi emilmesine olanak tanır ve böylece gelişme ve büyümeyi artırır.

Kontaminasyon Riskini Azaltır

ProMix, patojenlerden ve zararlı böceklerden arındırılmış olduğu için hayvanlar arasında hastalık bulaşma riskini azaltır. Bu, hayvan beslemesi için güvenli ve hijyenik bir altlık yapar.

Yemden Tasarruf

Hayvan yemi pahalı olabilir ve hayvan tarafından tüketilmeyen bir yem kaynaklarının israfı anlamına gelir. ProMix, hayvanlar için daha lezzetli ve sindirilebilir bir baz sağlayarak yem israfını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu, hayvanların daha fazla yem yemesini teşvik edebilir ve tüketilmeyen yem miktarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Özetlemek gerekirse, Dünya’da bilim tarım ve hayvancılığı geliştirmede kritik bir rol oynamıştır. Hayvan yemi için ProMix kullanımından, genetiği değiştirilmiş bitki geliştirme, toprak yönetimi ve su yönetimine kadar bilimin uygulanması, teknoloji ve tekniklerde önemli ilerlemelere yol açmıştır; bu da ürün verimini arttırmış, zararlı kimyasalların kullanımını azaltmış ve daha sürdürülebilir tarım uygulamaları oluşturmuştur.

Zirve’nin Promix‘i, yeterli miktarda kendi arpasına sahip işletmelerin Zirve Armoni’ye eşdeğer yem elde etmesini sağlamak için üretilen bir tamamlayıcı yemdir.

1 kg Promix ile 1 kg dövülmüş arpayı karıştırmak, 2 kg Zirve Armoni’ye eşdeğer bir yem elde etmek için kullanılır. Günlük verilecek miktar, kullanılan yem hammaddesinin özelliklerine ve kalitesine göre değişebilir.

Süt inekleri programlarımız hakkında daha fazla bilgi için Zirve Bölgesel Satış Müdürü’nü arayabilirsiniz.

 

 

 

Ucuz Yemin Gizli Maliyeti 

Kaliteli inek yemine yatırım yapmak, hayvanlarınızın sağlığı ve verimliliği açısından son derece önemlidir. Düşük fiyatlı seçenekler cazip görünse de, genellikle gerekli besin maddelerini eksik tutar ve zayıf büyümeye, yetersiz süt üretimine ve genel olarak sağlık sorunlarına neden olabilir.

Üstün kaliteli yemler, daha yüksek maliyetlerine rağmen, optimal büyümeyi ve bağışıklığı destekleyen dengeli bir protein, mineral ve vitamin karışımını içerir. Fiyat yerine kaliteye öncelik vererek, ineklerinizin uzun vadeli karlılık ve refahlarını koruyarak, maksimum süt üretimi ve genel performans açısından en iyi sonuçları elde etmiş olursunuz.

Sürünüzün sağlığını düzenli olarak izleyin ve değerlendirin, rutin veteriner kontrolleri ve aşılar dahil…

İneklerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için dengeli bir diyet sağlayın, yeterli yem, konsantre, mineral ve su sağlayın.

Süt üretimini etkileyebilecek beslenme eksiklikleri veya aşırılıklarını önlemek için uygun bir yemleme yönetim planı uygulayın.

🚫

Ucuz ve düşük kaliteli yem, bitki, tahıl, protein kaynakları, mineraller & vitaminler ve yağ alımdan kaçının. Eğer düşük kaliteli yeme 50 TL harcarsanız ve sadece günlük 40 litre süt üretiyorsanız, litre başına maliyetiniz 1,25 TL’ye yükselir. Daha fazla harcama yapıyor ve daha az alıyorsunuz!

Why

Nutrition is key in dairy farming. The health and productivity of your cows directly depend on their diet. Proper nutrition leads to high milk yield and healthier cows that are resistant to diseases.

Cheap is Expensive

Now, let’s think about this in terms of cow feed.

You could buy a bag of cheaper feed for 50 TL. But because it’s not packed full of the good stuff your cows need, they only produce 40 liters of milk each day. In a week, you get 280 liters of milk.

But what if you go for the second option? You buy the higher-quality feed for 75 TL. It’s more expensive, but it’s better for your cows and they start to produce more milk. In this case, they give you 60 liters per day. So, over a week, you get 420 liters of milk.

Yes, you are paying 25 TL more for the feed, but you are also getting an extra 140 liters of milk each week. If you sell this milk for even just 1 TL per liter, you get an extra 140 TL. After taking out the 25 TL for the better feed, you’re still making an additional 115 TL every week.

One significant study is the “Feeding Dairy Cows for Increased Milk Production” conducted by the Cornell University College of Agriculture and Life Sciences. According to this research, it’s demonstrated that the quality of feed significantly affects the milk yield of dairy cows. High-quality feed that is rich in nutrients helps enhance the cows’ milk production, whereas low-quality feed can result in decreased milk yield.

Regularly monitor and evaluate the health of your dairy herd, including routine veterinary check-ups and vaccinations.

Provide a balanced diet to meet the nutritional needs of the cows, ensuring sufficient forage, concentrates, minerals, and water.

Implement a proper feeding management plan to prevent nutritional deficiencies or excesses that could impact milk production.

🚫

Avoid buying cheap, low-quality ingredients. If you spend $50 on low-quality feed and only produce 40 liters of milk per day, your cost per liter rises to $1.25. You’d be spending more and getting less!

Why

Nutrition is key in dairy farming. The health and productivity of your cows directly depend on their diet. Proper nutrition leads to high milk yield and healthier cows that are resistant to diseases.

Adopt Cost-efficient Practices

Imagine switching from an old, inefficient lightbulb that costs 75 TL per month to run, to a new energy-efficient one that only costs 37.5 TL per month. This kind of upgrade can save dairy farmers money, too, like investing in energy-efficient machinery.

Invest in Energy-Efficient Equipment: If you have an old piece of machinery that costs 2,000 TL per month to run, replacing it with a newer, energy-efficient model that costs only 1,500 TL per month could save you 6,000 TL in a year.

Implement Waste Management Practices: Manure and other waste products can be used as fertilizers or converted into biogas. This not only reduces waste but can also save you money or even generate income.

Optimize Feed Usage: By precisely measuring and delivering feed, you can reduce waste and ensure your cows are getting the nutrients they need without overspending. This could save you several thousand TL over the course of a year.

🚫

Don’t Stick with Outdated Practices: Just as you wouldn’t use an old, inefficient lightbulb that costs 75 TL per month when you could use a new one costing 37.5 TL, don’t stick to outdated farming practices that drain your finances.

Don’t Neglect Regular Maintenance: Failing to maintain your equipment can lead to breakdowns and costly repairs. Regularly servicing your machinery might cost a few hundred TL but could prevent a breakdown that could cost several thousand.

Don’t Overlook Small Savings: Even small changes can add up to significant savings over time. 

Why

Investing in energy-efficient equipment can result in considerable cost savings over time. It’s a long-term investment towards sustainability and profitability of your farm.

Effective waste management can turn a cost (disposal) into a profit (fertilizer, energy). It’s also more sustainable and environmentally friendly, which can be a selling point for eco-conscious consumers.

Old practices and technologies often involve higher costs and lower efficiency. Adopting new technologies and practices can help you increase efficiency, reduce costs, and stay competitive in the market.

Regular maintenance prevents equipment breakdown, which can lead to costly repairs and lost productivity. A well-maintained machine operates more efficiently and lasts longer, saving money in the long run.

Regular Health Check-ups and Vaccinations

Just like children need regular check-ups and vaccines to stay healthy, cows also need frequent veterinary check-ups and vaccinations. If you spend $200 on veterinary bills and vaccinations each month and this keeps your 100 cows healthy, it’s only costing you $2 per cow for the month.

Schedule Regular Vet Visits: Just like humans, cows need routine check-ups to ensure they’re in good health. These visits can help catch any health issues early before they become serious problems. For example, a monthly check-up might cost around 500 TL, but it could prevent an illness that could cost several thousand TL in lost production and treatment costs.

Invest in Preventive Care: Regular vaccinations and deworming treatments are essential for maintaining the health of your dairy herd. This might cost around 300 TL per cow per year, but it can prevent diseases that can severely impact milk production.

Educate Yourself and Your Staff: Understand the signs of common diseases and conditions that can affect cows. The more knowledgeable you and your staff are, the quicker you can react if a cow becomes ill.

🚫

Don’t neglect Your Herd’s Health: Skipping check-ups or vaccinations as a cost-saving measure could lead to severe consequences down the line. An illness that costs 5,000 TL to treat might have been preventable with a 500 TL vaccine.

Don’t ignore Advice from Your Vet: Your vet is a valuable resource, so don’t disregard their advice. If they recommend a certain vaccine or treatment, it’s usually for a good reason.

Don’t Delay Treatment: If a cow shows signs of illness, get it checked out immediately. Delaying treatment can lead to worse health outcomes for the cow and potentially higher treatment costs.

Why

Healthy cows mean a thriving dairy business. Diseases can quickly spread in a herd, leading to a significant decrease in milk production and potentially devastating economic losses.

 

Moreover, by feeding your cows with better-quality feed, you’re keeping them healthier. This means fewer visits from the vet, which can be quite expensive.

In the end, while the better feed has a higher price tag, it’s a wise investment. It’s like buying the more expensive but long-lasting pair of shoes. Your cows will be healthier, produce more milk, and that means more income for you in the long run.Good feed now is money in your pocket later.

Buzağı Öksürüğü Neden Buzağılarda Solunum Hastalıkları Teşhisinde Güvenilmez Bir Erken Uyarı İşaretidir

Buzağı Öksürüğü Neden Buzağılarda Solunum Hastalıkları Teşhisinde Güvenilmez Bir Erken Uyarı İşaretidir

Buzağılardaki solunum hastalıklarının erken tespiti ve tedavisi, solunum sistemlerine verilen hasarı en aza indirgemek ve maksimum üretim potansiyellerini sağlamak için çok önemlidir. Ancak, sadece buzağı öksürüğüne dayanarak bu tür hastalıkları teşhis etmek, ABD’den yapılan araştırmaların öne sürdüğü gibi etkili bir erken uyarı aracı değildir. Veteriner epidemiyolog Terri Ollivett, WeanClean adlı bir yaklaşım öncülük etmiştir. Bu yaklaşım, klinik belirtilerin görülmesinden önce buzağıların akciğer lezyonlarını kontrol etmek için akciğer ultrasonografisini kullanmayı içerir. Dört stratejik noktada ultrason yaparak, bu yöntem sütten kesme sırasında akciğer hastalığını ölçmeyi ve gerekirse tedavi uygulamayı amaçlar, böylece üreticiler hayvanlarını temiz ve sağlıklı akciğerlerle sütten kesebilir. Buzağılardaki solunum hastalıklarının erken tespiti ve tedavisi için ultrason taramasının etkili bir araç olarak kullanılması, erken uyarı işareti olarak buzağı öksürüğünün ötesine geçme gerekliliğini vurgular.

Kolostrumla Beslemesi, Emzirmek mi, Emzirmemek mi

Kolostrumla Beslemesi, Emzirmek mi, Emzirmemek mi

Bir buzağı doğduğunda, ortak bir soru, buzağının anayı emzirmesine izin verip vermemek ya da ikisini ayırıp buzağıyı bir emzik şişesi veya yemek borusu besleyici ile beslemektir. Buzağının barajı emzirmesine izin vermenin kötü bir fikir olduğunu önermek isterim....