Türkiye Süt Sağım Makinaları Uzaktan Kamera izleme sistemi

Buzağı doğumhane planlamasında dikkat edinilmesi gereken püf noktaları

Zirve
Ekim 27, 2022

Buzağılama, tehlikelerle dolu stresli bir dönem olabilir, ancak her süt ve damızlık besi çiftliğinin mevcut düzeninde yapabileceği basit iyileştirmeler, yönetici ve hayvan için riski en aza indirebilir.

Gerek hayvan hareketlerini kısıtlamaya yönelik bir boyunduruk sistemi, gerek doğuma yardım etmek gerektiğinde kullanılacak bir kapı yada yıkamaya yönelik olarak ulaşılabilecek bir sıcak su kaynağına yapılacak yatırım tüm sistem ve bütçeler için kolaylıkla karşılanabilir.

Doğum Bölmesi ve Boyunduruk

Buzağı inek doğumhane yerleşim planı
Bir kafa kilidi ve kapı özelikle yalnız çalışan bir kişi için oldukça kullanışlıdır.

Yukarıda fotoğrafı verilen düzenleme her büyüklükteki hayvanlar için değiştirilerek kullanılabilir.

Bir kısa kapı ve uzun zincir kombinasyonu ineğin daha ileri gitmesini engeller. Eğer inek güvenli bir şekilde boyunduruğa alınmış ve hayvan aşırı haraketli değil ise kapıya gerek duyulmayabilir.

 

 • Zincir uzunluğu hayvanın büyüklüğüne bağlı olarak değiştirilebilir. Kalın balya ipi veya benzeri ile duvardaki bir halkaya bağlı bir olan zincir, inek aşağı inerken zincire “oturursa” kesilebilir.
 • Yukarıda verilen çizim, bir kapı ve boyunduruğun iki buzağılama bölmesini nasıl kapatabileceğini gösteriyor. Bir veterinerin bakış açısından bu tasarımla ilgili kullanışlı olan şey, ameliyatın her iki tarafta da gerçekleştirilebilmesidir, örneğin, sol yan sezaryen veya sağ abomasum deplasmanı. Bunun için çıkarılabilir orta bölmesi olan bir kapı gerekir ve boşluğun ineklerin boyutu için doğru yerde olduğundan emin olmak için bir veterinere danışmak yararlı olacaktır.
 • En uzun buzağılama krikosu için zincirin arkasında bolca yer olduğundan emin olun.
 • Genellikle bir doğum bölmesinde 1,5 m yüksekliğinde beton bloklar bulunur ve bu, yağlayıcı jeli el altında tutmak için iyi bir yüksekliktir. Bir çiftçi, kolay doğumu sağlamak için aşağıda resmedilen açılan kapı/boyunduruk kombinasyonu tasarlamıştır.

Özel amaçlı doğum Bölmeleri

Özel buzağılama alanları
 • Buzağılamadan sonra ineklerin kolayca sağılmasını sağlamak için doğum bölmeleri ideal olarak sağım haneye yakın yerleştirilmelidir.

 • Saman altında 10-15 cm derinlikte kum tabakası kullanılması iyi bir zemin sağlar ve kaymayı önler. Kum, bakteri yükünü azaltmaya yardımcı olur ve saman haftalık olarak çıkarılabilir. Kum daha sonra doldurulabilir ve tekrar samanla kaplanabilir.

 • İnekler ya, buzağının ayakları görünmeye başlar başlamaz doğum bölmesine alınmalı “tam zamanında doğum) ya da doğumdan 12-24 saat önce doğum yapacakları geniş bir kuru inek bölmesine alınmalıdır. 

 • Doğum yapan inek, doğumdan 12-24 saat sonra diğer yeni doğum yapan ineklerin bulunduğu guruba alınmalıdır.  Bu ineklerin duyduğu  sürüden ayrılma hissinin olumsuz etkisini azaltır ve kuru madde tüketiminin (KMT) azalmasını engeller. İneklerin sürüden ayrıldıkları süre ne kadar az olursa oluşacak hasar da o kadar az olur.

 • Doğum bölmesi, ineğin stressiz bir ortamda doğum yapmasını sağlayacak mahremiyet de olmalıdır.

 • Doğum süresince ineklere minimum hareketli ile stressiz bir buzağılama ortamı sağlamak çok önemlidir. İnekler, iyi bir KMT ne ulaşabilmeleri ve uyum sağlayabilmeleri için doğumdan en az 14-21 gün önce özel kuru dönem (Close Up) bölmesine alınmalıdır.

 • Close-Up bölmesinde her bir inek için gereken alan miktarı genellikle verimle bağlantılıdır. 8.000 litre üreten bir inek 8 metrekareye ihtiyaç duyarken, 10.000 litre veren bir inek 10 metre kareye ihtiyaç duyar.

 • The pen must, however, have sufficient privacy to allow the cow to calve in a stress-free environment.

Aydınlatma

İyi bir aydınlatma doğum bölmesi için oldukça önemlidir. Doğum bölmesi iyi bir şekilde aydınlatılmalıdır.

Doğumdan önce lambaları kontrol edin – kapakları temizleyin – ve yedek ampulleri elinizde bulundurun.

Sezaryen yapılması gerektiğinde de iyi bir aydınlatma şarttır.

Doğum malzemelerini kontrol edin

Doğumda gerekebilecek temel malzeme ve ekipmanları kontrol edin. Uzun kollu tek kullanımlık plastik eldivenler, obstetrik yağlayıcı, iyot, temiz ve yumuşak buzağılama ipleri, yemek borusu besleyicileri ve buzağı biberonlarının hazır bulundurulması gereklidir.

Buzağı çektirmenin temiz ve iyi çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır.

Uzaktan Kumandalı Kameralar

Türkiye Süt Sağım Makinaları Uzaktan Kamera izleme sistemi

Çiftçiler, uzaktan erişim veya mobil güvenlik çözümlerini tercih ederek, herhangi bir web özellikli cihazı kullanarak sürülerini her yerden izleyebilir ve kontrol edebilir.

Modern bir gözetim sisteminin en popüler faydalarından biri, görüntüleri bir mobil uygulama ile uzaktan izleme yeteneğidir. Bir kullanıcının akıllı telefonundan bir dokunuşla herhangi bir yerden sisteminde oturum açarak takip ve kontrol sağlar.

Daha da gelişmiş teknolojiler ile hayvanlarınızın vücut ısılarını, su içip içmediklerini, doğumun başlayıp başlamadığını öğrenebilir ve hatta işkembelerindeki asitliği bile ölçebilirsiniz.

Ayrıca, yalnızca bir çiftlik kamerasını uzaktan izlemekle sınırlı olmanız gerekmez. Çiftliğiniz farklı konumlarda birden fazla kamera gerektiriyorsa, birden fazla konumdan birden fazla kamera akışını izleyebilirsiniz.

Ucuz Yemin Gizli Maliyeti 

Kaliteli inek yemine yatırım yapmak, hayvanlarınızın sağlığı ve verimliliği açısından son derece önemlidir. Düşük fiyatlı seçenekler cazip görünse de, genellikle gerekli besin maddelerini eksik tutar ve zayıf büyümeye, yetersiz süt üretimine ve genel olarak sağlık sorunlarına neden olabilir.

Üstün kaliteli yemler, daha yüksek maliyetlerine rağmen, optimal büyümeyi ve bağışıklığı destekleyen dengeli bir protein, mineral ve vitamin karışımını içerir. Fiyat yerine kaliteye öncelik vererek, ineklerinizin uzun vadeli karlılık ve refahlarını koruyarak, maksimum süt üretimi ve genel performans açısından en iyi sonuçları elde etmiş olursunuz.

Sürünüzün sağlığını düzenli olarak izleyin ve değerlendirin, rutin veteriner kontrolleri ve aşılar dahil…

İneklerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için dengeli bir diyet sağlayın, yeterli yem, konsantre, mineral ve su sağlayın.

Süt üretimini etkileyebilecek beslenme eksiklikleri veya aşırılıklarını önlemek için uygun bir yemleme yönetim planı uygulayın.

🚫

Ucuz ve düşük kaliteli yem, bitki, tahıl, protein kaynakları, mineraller & vitaminler ve yağ alımdan kaçının. Eğer düşük kaliteli yeme 50 TL harcarsanız ve sadece günlük 40 litre süt üretiyorsanız, litre başına maliyetiniz 1,25 TL’ye yükselir. Daha fazla harcama yapıyor ve daha az alıyorsunuz!

Why

Nutrition is key in dairy farming. The health and productivity of your cows directly depend on their diet. Proper nutrition leads to high milk yield and healthier cows that are resistant to diseases.

Cheap is Expensive

Now, let’s think about this in terms of cow feed.

You could buy a bag of cheaper feed for 50 TL. But because it’s not packed full of the good stuff your cows need, they only produce 40 liters of milk each day. In a week, you get 280 liters of milk.

But what if you go for the second option? You buy the higher-quality feed for 75 TL. It’s more expensive, but it’s better for your cows and they start to produce more milk. In this case, they give you 60 liters per day. So, over a week, you get 420 liters of milk.

Yes, you are paying 25 TL more for the feed, but you are also getting an extra 140 liters of milk each week. If you sell this milk for even just 1 TL per liter, you get an extra 140 TL. After taking out the 25 TL for the better feed, you’re still making an additional 115 TL every week.

One significant study is the “Feeding Dairy Cows for Increased Milk Production” conducted by the Cornell University College of Agriculture and Life Sciences. According to this research, it’s demonstrated that the quality of feed significantly affects the milk yield of dairy cows. High-quality feed that is rich in nutrients helps enhance the cows’ milk production, whereas low-quality feed can result in decreased milk yield.

Regularly monitor and evaluate the health of your dairy herd, including routine veterinary check-ups and vaccinations.

Provide a balanced diet to meet the nutritional needs of the cows, ensuring sufficient forage, concentrates, minerals, and water.

Implement a proper feeding management plan to prevent nutritional deficiencies or excesses that could impact milk production.

🚫

Avoid buying cheap, low-quality ingredients. If you spend $50 on low-quality feed and only produce 40 liters of milk per day, your cost per liter rises to $1.25. You’d be spending more and getting less!

Why

Nutrition is key in dairy farming. The health and productivity of your cows directly depend on their diet. Proper nutrition leads to high milk yield and healthier cows that are resistant to diseases.

Adopt Cost-efficient Practices

Imagine switching from an old, inefficient lightbulb that costs 75 TL per month to run, to a new energy-efficient one that only costs 37.5 TL per month. This kind of upgrade can save dairy farmers money, too, like investing in energy-efficient machinery.

Invest in Energy-Efficient Equipment: If you have an old piece of machinery that costs 2,000 TL per month to run, replacing it with a newer, energy-efficient model that costs only 1,500 TL per month could save you 6,000 TL in a year.

Implement Waste Management Practices: Manure and other waste products can be used as fertilizers or converted into biogas. This not only reduces waste but can also save you money or even generate income.

Optimize Feed Usage: By precisely measuring and delivering feed, you can reduce waste and ensure your cows are getting the nutrients they need without overspending. This could save you several thousand TL over the course of a year.

🚫

Don’t Stick with Outdated Practices: Just as you wouldn’t use an old, inefficient lightbulb that costs 75 TL per month when you could use a new one costing 37.5 TL, don’t stick to outdated farming practices that drain your finances.

Don’t Neglect Regular Maintenance: Failing to maintain your equipment can lead to breakdowns and costly repairs. Regularly servicing your machinery might cost a few hundred TL but could prevent a breakdown that could cost several thousand.

Don’t Overlook Small Savings: Even small changes can add up to significant savings over time. 

Why

Investing in energy-efficient equipment can result in considerable cost savings over time. It’s a long-term investment towards sustainability and profitability of your farm.

Effective waste management can turn a cost (disposal) into a profit (fertilizer, energy). It’s also more sustainable and environmentally friendly, which can be a selling point for eco-conscious consumers.

Old practices and technologies often involve higher costs and lower efficiency. Adopting new technologies and practices can help you increase efficiency, reduce costs, and stay competitive in the market.

Regular maintenance prevents equipment breakdown, which can lead to costly repairs and lost productivity. A well-maintained machine operates more efficiently and lasts longer, saving money in the long run.

Regular Health Check-ups and Vaccinations

Just like children need regular check-ups and vaccines to stay healthy, cows also need frequent veterinary check-ups and vaccinations. If you spend $200 on veterinary bills and vaccinations each month and this keeps your 100 cows healthy, it’s only costing you $2 per cow for the month.

Schedule Regular Vet Visits: Just like humans, cows need routine check-ups to ensure they’re in good health. These visits can help catch any health issues early before they become serious problems. For example, a monthly check-up might cost around 500 TL, but it could prevent an illness that could cost several thousand TL in lost production and treatment costs.

Invest in Preventive Care: Regular vaccinations and deworming treatments are essential for maintaining the health of your dairy herd. This might cost around 300 TL per cow per year, but it can prevent diseases that can severely impact milk production.

Educate Yourself and Your Staff: Understand the signs of common diseases and conditions that can affect cows. The more knowledgeable you and your staff are, the quicker you can react if a cow becomes ill.

🚫

Don’t neglect Your Herd’s Health: Skipping check-ups or vaccinations as a cost-saving measure could lead to severe consequences down the line. An illness that costs 5,000 TL to treat might have been preventable with a 500 TL vaccine.

Don’t ignore Advice from Your Vet: Your vet is a valuable resource, so don’t disregard their advice. If they recommend a certain vaccine or treatment, it’s usually for a good reason.

Don’t Delay Treatment: If a cow shows signs of illness, get it checked out immediately. Delaying treatment can lead to worse health outcomes for the cow and potentially higher treatment costs.

Why

Healthy cows mean a thriving dairy business. Diseases can quickly spread in a herd, leading to a significant decrease in milk production and potentially devastating economic losses.

 

Moreover, by feeding your cows with better-quality feed, you’re keeping them healthier. This means fewer visits from the vet, which can be quite expensive.

In the end, while the better feed has a higher price tag, it’s a wise investment. It’s like buying the more expensive but long-lasting pair of shoes. Your cows will be healthier, produce more milk, and that means more income for you in the long run.Good feed now is money in your pocket later.

Buzağı Öksürüğü Neden Buzağılarda Solunum Hastalıkları Teşhisinde Güvenilmez Bir Erken Uyarı İşaretidir

Buzağı Öksürüğü Neden Buzağılarda Solunum Hastalıkları Teşhisinde Güvenilmez Bir Erken Uyarı İşaretidir

Buzağılardaki solunum hastalıklarının erken tespiti ve tedavisi, solunum sistemlerine verilen hasarı en aza indirgemek ve maksimum üretim potansiyellerini sağlamak için çok önemlidir. Ancak, sadece buzağı öksürüğüne dayanarak bu tür hastalıkları teşhis etmek, ABD’den yapılan araştırmaların öne sürdüğü gibi etkili bir erken uyarı aracı değildir. Veteriner epidemiyolog Terri Ollivett, WeanClean adlı bir yaklaşım öncülük etmiştir. Bu yaklaşım, klinik belirtilerin görülmesinden önce buzağıların akciğer lezyonlarını kontrol etmek için akciğer ultrasonografisini kullanmayı içerir. Dört stratejik noktada ultrason yaparak, bu yöntem sütten kesme sırasında akciğer hastalığını ölçmeyi ve gerekirse tedavi uygulamayı amaçlar, böylece üreticiler hayvanlarını temiz ve sağlıklı akciğerlerle sütten kesebilir. Buzağılardaki solunum hastalıklarının erken tespiti ve tedavisi için ultrason taramasının etkili bir araç olarak kullanılması, erken uyarı işareti olarak buzağı öksürüğünün ötesine geçme gerekliliğini vurgular.

Sağlıklı ve Verimli Hayvan Beslemede ProMix Kullanımının Önem ve Avantajları

Sağlıklı ve Verimli Hayvan Beslemede ProMix Kullanımının Önem ve Avantajları

ProMix’in Hayvan Beslemedeki Avantajları ve Uygulamaları :

ProMix, bitkilerin yetiştirilme şeklini devrim yaratan popüler bir topraksız yetiştirme ortamı karışımıdır. Ancak, ProMix’in hayvan yemi biliminde de uygulamalarının olduğunu biliyor muydunuz? Bu blog yazısında, ProMix’in hayvan yemi alanındaki avantajlarını ve kullanımlarını keşfedeceğiz.

ProMix, kendi arpa miktarı yeterli olan işletmelerin Armoni’ye eşdeğer bir yem elde etmelerine olanak tanımak için üretilen bir tamamlayıcı yemdir. 1 kg Promix ile 1 kg dövülmüş arpayı karıştırarak, Armoni’ye benzer 2 kg bir yem elde edilebilir. Günlük verilecek miktar, kullanılan yem hammaddesinin kalitesine ve özelliklerine göre değişir.

Kolostrumla Beslemesi, Emzirmek mi, Emzirmemek mi

Kolostrumla Beslemesi, Emzirmek mi, Emzirmemek mi

Bir buzağı doğduğunda, ortak bir soru, buzağının anayı emzirmesine izin verip vermemek ya da ikisini ayırıp buzağıyı bir emzik şişesi veya yemek borusu besleyici ile beslemektir. Buzağının barajı emzirmesine izin vermenin kötü bir fikir olduğunu önermek isterim....